Hitta ditt nya frekvensinstrument

Oberon bioresonans
För analyser och balansering av alla system i kroppen. Kan finna vilka mikroorganismer som stör. Snabbt och effektivt. 

Spooky 2 och Spooky X
För behandling från färdiga recept eller för att söka och behandla frekvenser som stör kroppen. 

Frekvensanalys QRMA
Är ett instrument för att få en inblick i kroppens näringsstatus och funktioner på organ. 

Zapper för egenbehandling
En zapper kan hjälpa att bli av med mikroorganismer som stör kroppen.  Det kan minska besvärande symptom.