Frekvensanalys - QRMA

Frekvensanalys är en enkel och tidsbesparande metod att mäta näringsbalanser och funktionsstatus i kroppen. Inga ingrepp behövs för att utföra en mätning.
På två minuter får vi ett stort antal mätvärden med information om näringsnivåer på vitamin och mineraler, aminosyror och co-enzym. Även funktionsstatus på flertalet organ i kroppen. Där finns lever, njurar, tarm, endokrina systemet med fler. Frekvensanalys används av Terapeuter, Kostrådgivare, Fotvårdare, GYM-instruktörer, Massörer med flera. Alla med det gemensamt att de vill kunna se funktioner och näringsnivåer i kroppen

Att göra en analys

Att utföra en analys tar endast två minuter. Inga ingrepp behövs, personen håller en mätprob i handen. Den mätproben är delad i två kontaktytor och mätning sker med en mycket svag ström. Instrumentet ger en frekvens och lyssnar på det eko som kroppen ger.
Detta eko analyseras och ger värde i rapporterna.  I rapporten ser vi uppmätt värde, vi ser referensintervall och en kommentar hur värdet ligger i förhållande till referensvärdet.

Det finns mer än 40 rapporter och rapporter med över 300 mätvärden.  Hjärta & blodkärl. Mage och näringsupptag. Tjocktarm. Lever & galla. Bukspottkörtel, njurar & lungor. Blod till hjärna & kranialnerv. Fyra rapporter om ben & benvävnad. Blodsocker. Vitaminer, mineraler, aminosyror & coenzym. Endokrina systemet & ytterligare ett flertal rapporter.  Svensk beskrivning på 200 sidor för att förstår alla rapporter och mätvärden.

Rapporterna i programmet

Cardiovascular and Cerebrovascular -
Kardiovaskulär och cerebrovaskulär.
Gastrointestinal Function - Mage & tuntarm.
Large Intestine - Tjocktarm.
Liver - Lever.
Gallbladder - Gallblåsa.
Pancreatic - Bukspottkörtel.
Kidney - Njurar.
Lung Function - Lungor & andning.
Brain Nerve - Hjärnnerv.
Bone Disease - Skelett sjukdom.
Bone Mineral Density - Skelett densitet. Rheumatoid Bone Disease - Reumatiska besvär. Bone Growth - Benväxt.
Blood Sugar - Blodsocker.
Trace Element - Mineraler & spårämnen.
Vitamin - Vitaminer.
Amino Acid - Aminocyror.
Coenzyme - Coenzym.
Fatty acid - Fettsyror.
Endocrine System - Endokrina systemet.

Immune System - Immunsystemet.
Thyroid - Sköldkörtel.
Human Toxin - Humant toxin.
Heavy Metal - Tungmetaller.
Basic Physical - Grundläggande fysisk.  
Allergy - Känslighet.
Obesity - Fettma.
Skin - Hud.
Eye  - Ögon.
Collagen - Kollagen.
Channels and collaterals - Kanaler.
Pulse of heart and brain - Pulsen i hjärta och hjärna.
Blood lipids - Blodfetter.
Gynecology - Gynekologisk.
Breast - Bröst.
Menstrual cycle - Menstruations cykel.
Element of Human - Delar av människa.
Prostate - Prostata.
Male Sexual Function - Man sexuell funktion.
Sperm and semen - Sperma. 

Enheten med handtaget som personen håller i handen under mätningen. 

Njurarnas funktion

Leverns funktion

Coenzymer

Vitaminstatus

Tekniska specifikationer

Programmet installeras på en PC med Windows.
Enheten ansluts med USB-kabel till datorn.
Uppdateringar kan fritt hämtas från hemsida.
Programmet är på engelska.
Svensk instruktionsbok 200 sidor ingår.
Hjälp med installation och komigång.

Analys tar två minuter att göra.
Drygt 300 mätvärden.
Analyser utförs med frekvensteknik.
Inga biverkningar eller skada på kroppen. 

Instruktionsböcker till QRMA

Utbildning för QRMA

Det finns en kurs här på hemsidan som går igenom en del av rapporterna och handhavande.
Svensk manual på 200 sidor följer med. .