Spooky frekvensbehandling

Spooky 2 och Spooky X är två eneheter för frekvensbehandling. Spooky X kan även skanna efter belastningar i kroppen som den sedan behandlar.

Sammanfattning av kursen

Att använda Spooky för behandling kan vara enkelt eller svårt. Det är som alltid en fråga om kunskap. I denna kurs får du lära dig grunderna i hantering av Spooky. Du kommer igång direkt så du kan behandla det du vill.
Du lär dig att hitta ett recept som du vill använda för att behandla.
Du lär dig hur du kan variera behandling för att det skall bli som du vill.
Du lär dig hur du skall koppla ihop alla delar och vad de är bra för.
Har du Spooky X får du veta hur du skall skanna efter det som stör i kroppen.
Välkommen att starta kursen. 

Kursens avsnitt och lektioner

Ola Hedlund Admin

Kurspris