Zapper med metallhandtag

Zapper är en produkt av Dr. Hulda Clark. Hon menade att genom att behandla sig med frekvenser från en zapper har vi möjlighet att minska på mängden mikroorganismer i kroppen. Det skall ge oss större möjlighet att må bra. Huldas devis var: 

"En ren kropp är en frisk kropp" 

Hon och många med henne hävdar att mikroorganismer i kroppen är en stor orsak till våra symptom. Genom att försvaga dessa med en zapper har kroppen större möjlighet att vinna över de mikroorganismer som stör oss. 

Frekvenser i en zapper

Av denna zapper kan vi få tre olika frekvenser. Det är 30 kHz, 2,5 kHz och 15 Hz. Med strömbrytaren väljer man enkelt vilken som vill användas. 
Hulda första zapper gav endast 30 kHz. 

Det följer med en svensk instruktion på 6 sidor med beskrivning hur en zapper kan användas. Det finns några olika principer för användning av zapper. Den drivs av ett 9-volts batteri som följer med. 

Om zapper

För dig som inte känner till zappern och för dig som glömt så kommer här en lite uppfräschning.
Zappern fungerar ju som bekant genom att den sänder in en svag, pulserande likström i kroppen med en viss frekvens (Hz-tal) under en viss tid, till exempel med 3 ggr 7 min med 21 min paus emellan. Det här gör man varje dag under någon månad till en början, sedan minskar man successivt tills man kör en gång i veckan för att det är roligt, dvs. i underhållande syfte.

Finner du anledning att använda zappern på ett mer effektivt sett för dig, så gör det.
Zappern angriper som tur är inte nyttiga bakterier i mag-tarmkanalen. De onyttiga bakterierna där får man knäcka med hjälp av basande mineraler, örtkurer och annat.

Enligt Dr. Hulda Clark så beror ju de flesta åkommor vi lider av på ansamlingar i kroppen av lösningsmedel, tungmetaller och parasiter. Bakterierna frodas på toxiner och tungmetaller, som i sin tur utgör föda för virus, som i sin tur utgör föda för de största parasiterna.

Förr i världen, innan alla gifter fanns, så stannade inte parasiterna kvar i kroppen utan försvann ut den naturliga vägen när de hade lagt sina ägg. Nu behöver de ju inte lämna våra kroppar eftersom vi snällt föder upp dem inuti oss och de lär kunna stanna kvar i över 40 år! Att de stannar och mår bra i oss beror till stor del på den mat vi använder nu för tiden