Analys.me

Programmet Analys. me ger dig som terapeut flera fördelar i arbetet. Det gör ditt arbete enklar, mer exakt och snabbare. Du spar tid och kan serva din klient bättre.
Några av fördelarna är följande, 
 
 • Anamnes från klient till din datorn
 • Produktregister 
 • Beräkning för näringsbrister
 • Ofta upprepade textfraser
 • Notering för analysvärden
 • Utskrifter till klient & teraput

Syftet med programmet är att förenkla anamnes, beräkning av sannolika näringsbrister och med inbyggda funktioner underlätta dokumentation. 
Frågorna i enkäten är valda utifrån vilken näring vi behöver för att fungera. Vid näringsbrister kommer bristsymptom att uppstå. Programmet beräknar frågorna och ger ett svar som pekar på de mest sannolika näringsbristerna. Denna anamnes och beräkning kan användas som vägledning tillsammans med övriga analyser. 

Förenklar terapeutens svar till klient

För att ytterligare förenkla och ge möjlighet till snygga utskrifter till klient finns en produktlista inlagd i programmet. Även en lista för standardtexter som ofta upprepas. Dessa kopieras till journalen med ett enkelt klick. Allt går att redigera och det innebär att det blir mycket enklare att skriva instruktioner till klient och det förenklar arbetet vid besöket. 
Allt finns därmed väl sparat från besök till besök. Det blir enkelt att läsa noteringar, provsvar och rekommendationer från tidigare besök.

Följ klientens förändring vid behandling

Programmet räknar ut summan av alla symptom inför besöken hos terapeuten. Det ger möjlighet att se förändringar mellan återbesöken. Det ger en klar siffra på resultatet av terapeutens och klientens förändringar och behandlingar. 

Ett exempel:
Den beräknade summan vid första besök är 128. 
Efter en månad med kostförändring och näringstillskott blir summan 87. 
Ytterligare två månader senare med kontroll på kost och näringstillskott är summan 42. 
Detta ger en möjlighet att tydligt se förändringar. En bra funktion för både klient och terapeut att pågående behandling och livsstilsförändringar ger resultat. 

Skärmbilder från Analys.me

Du navigerar enkelt med programmets flikar för att nå alla funktioner. 

Utskrifter från Analys.me

I programmet finns möjlighet att skriva ut svaret på frågorna, näringsberäkningen, analyssvar och rekommendationer till klient.

Klientens svar på enkäten
Beräkning av sannolika näringsbrister
Utskrift med rekommendationer till klient

Så här kommer du igång med Analys.me

Hämta ner denna fil så ser du hur du anmäler dig som terapeut. 
HÄMTA HÄR 

 • Svara själv på enkäten på sidan www.analys.me/tft
 • Anmäl dig via mejl till ola.hedlund@tft.se
 • Ange dina uppgifter så du kan dirigeras om till terapeut, se filen
 • Supporten kommer att registrera dig som terapeut
 • Du får meddelande med instruktioner hur Analys.me används
 • Debitering sker årsvis. När du startar för resten av året sedan i januari.
  Prenumerationen fortlöper toills du själv säger upp den 

Är du vårdleverantör?
Vill du utöka dina möjligheter och förenkla arbetet?
Välkommen att ta kontakt.