Blodkärl & stressanalys 

Detta instrument har två arbetsområden, blodkärlskvalitet och ackumulerad stress. Mäter blodkärlskvalitet genom att läsa blodet strömning genom kapillärer i fingret. HRV visar stressnivån i kroppen. Det är fördelaktigt om frekvensen varierar lite trots att vi sitter stilla.  
Läs mer om Blodkärl & stressanalys. 

BLODKÄRL, HRV & STRESS

Klick på bild förstorar Klick på bild förstorar

Det går att mäta stress med detta instrument. HRV är ett mätvärde för stress. Vi kan utföra upprepade mätningar på en person för att se resultat av förändringar i livsstils, kost och näring. 

En mätning tar några minuter och sker med en sensor på fingret. Under mätningen ser vi värden i datorn. Vi ser även slutresultatet av dagens mätning och vi kan jämföra med tidigare mätningar för att se förändringar. 

Analys för vaskulär hälsa

Analys för vaskulär hälsa. 
Vaskulär hälsa är till stor del beroende av hur vi lever. Välfärdssjukdomar sitter ofta i kärlen och kan med denna metod analyseras. Analysen tar endast någon minut och ger rapport direkt efter. 

Rapport för vaskulär hälsa kan läsas på skärmen eller skrivs ut för att läsas eller ges till patienten. 
Informationen på rapporten visar : 

 • Vascular age index och Vasculat age type. Värdet är Safe, Caution eller Dangerous. 
 • Vascular age index. Patientens vaskulära ålder i förhållande till genomsnitt. 
 • Vascular age type. Mellan Helthy och Critical, hur mycket plack det finns i ådrorna. 
 • Average puls. Inom vilket intervall arbetar hjärtat, pulsen.  
 • En graf visar pulsen med elasticiteten i ådrorna. 
 • Förslag för en mer hälsosam vaskulär kvalitet. 

Analys av stressnivå i kroppen

Analys av stressnivå i kroppen.
Stresstesten mäter pulsen och HRV. Hög variation i puls är bra och ger i testet bra värden. Tvärt om vid en låg variation i pulsen. Vi ser i kurvorna hur pulsen slår när tetet genomförs och vi får direkt en rapport som kan läsas på skärmen eller att skriva ut. 

Det första vi ser är en graf som visar vår stressnivå. 

 • Stress index. Lågt värde visar låg stressnivå, högt värde stressad person. 
 • Pulse variability. En graf visar hur pulsens hastighet varierar. 
 • Puls distriudiunal graf. Graf visar hur utbredd pulsen är i förhållande till normal. 
 • Automomic nerv system balanc map. Här ligger det autonoma nervsystemet på kartan. 
 • Ytterligare sex diagram som visar mer om stressnivån i kroppens nervsystem. 

Är du vårdleverantör?
Vill du utöka dina möjligheter?
Välkommen att ta kontakt.